سلام آيا در واقعه كربلا آسمان خون گريه كرد اين كار چندساعت طول كشيد؟

ابن قولويه در كتاب كامل الزيارات در باب بيست و ششم - گريستن تمام مخلوقات بر حضرت حسين بن على عليهماالسلام- به سندش از زراره نقل نموده كه امام صادق عليه السلام فرمودند: اى زراره آسمان تا چهل روز بر حسين بن على عليهماالسّلام خون باريد و زمين تا چهل روز تار و تاريك بود و خورشيد تا چهل روز گرفته و نورش سرخ بود .
در كتب اهل تسنن هم در اين زمينه مطالب فراواني نقل شده است مانند : .
برخورد ستارگان با يكديگر
<در تاريخ الإسلام ذهبي و تهذيب الكمال آمده است :«وقتي امام حسين كشته شد، تا هفت روز، وقتي به آسمان نگاه مي‌كرديم، آسمان را مانند لحاف رنگين و قرمز مي‌ديديم و ستارگان را مي‌ديديم كه گويا با همديگر برخورد مي‌كردند.» [۱]
گريه كردن آسمان
ابن سيرين مي‌گويد:«بعد از يحيي بن زكريا، آسمان بر كسي گريه نكرد، جز بر حسين بن علي»( ۲ ).
خون گريستن آسمان
«وقتي امام حسين كشته شد، آسمان خون گريه كرد.» [۳].
سياه شدن آسمان و ديده شدن ستارگان در روز
«وقتي امام حسين كشته شد، آسمان سياه و تاريك شد و ستارگان آشكار شدند. .» [۵]
سرخ شدن آسمان
«وقتي امام حسين كشته شد، تا ۶ ماه آسمان به رنگ قرمز شد و وقتي به آسمان نگاه مي‌كرديم، مانند خون بود.» [۶]
.جاري شدن خون از ديوار>
وقتي سر امام حسين را به كوفه آوردند و در دار الإماره قرار دادند «ديديم كه از ديوارهاي دار الإماره خون جاري مي‌شود.» [۷]
وجود خون لخته در زير سنگ‌هاي بيت المقدس
«وقتي حسين بن علي (رضي الله عنه) كشته شد، هر سنگي را كه در منطقه بيت المقدس بلند مي‌كردند، خون لخته وجود داشت.» [۸]
جالب اين است كه وقتي در مجلس وليد بن عبد الملك اين قضيه را نقل كردند، گفتند:
چه كسي از اين قضايا اطلاع دارد؟ گفتند: زهري. زهري را آوردند او گفت: بله، من يقين دارم و بررسي كردم كه بعد از شهادت حسين بن علي، در منطقه بيت المقدس، هر سنگي را كه برمي‌داشتند، در زير آن خون لخته شده‌اي وجود داشت. [۹]در بعضي از منابع هم آمده است كه عبد الملك هم‌چنين قضيه‌اي را شنيده بود و خواست تحقيق بكند و يك نفر را به اطراف منطقه بيت المقدس، فلسطين فعلي فرستاد و از رأس الجالوت، از علماء بزرگ يهود سؤال كردند:آيا در زمان شهادت حسين بن علي در سال ۶۱ هجري، در روز ۱۰ و ۱۱ محرم، اتفاقي در اينجا افتاده بود؟
رأس الجالوت گفت: در آن روز، هيچ سنگي برداشته نشد، مگر اين‌كه در زيرش خونه لخته‌اي وجود داشت. [۱۰]
خورشيد گرفتگي
«وقتي حسين بن علي كشته شد، خورشيد گرفتگي شد و ستارگان در وسط روز در آسمان ظاهر شدند.» [۱۱]
در صورت صحت اين روايات بايد گفت : گريه هر چيزي مناسب خود اوست . چنين نيست كه آسمان مانند ما چشم داشته باشد ولي از نظر قرآن همه موجودات شعور دارند و خدا را تسبيح مي گويند . در هر صورت ما چگونگي گريه آسمان و زمين را نمي فهميم .
>-------------------------------------------------------------------------
۱-br>تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ج۶، ص۴۳۳ ـ تاريخ الإسلام للذهبي، ج۵، ص۱۵ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۷ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج۳، ص۳۱۲ ـ المعجم الكبير للطبراني، ج۳، ص۱۱۴
[۲].
سير أعلام النبلاء للذهبي، ج۳، ص۳۱۲ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۵
[۳].
الثقات لإبن حبان، ج۵، ص۴۸۷ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۷ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ج۶، ص۴۳۳ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج۳، ص۳۱۲
[۴].
تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۸ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ج۶، ص۴۳۳ ـ تاريخ الإسلام للذهبي، ج۵، ص۱۶
[۵].
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ج۶، ص۴۳۲ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۶ ـ تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني، ج۲، ص۳۰۵
[۶].
تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ج۶، ص۴۳۲ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج۳، ص۳۱۲ ـ تاريخ الإسلام للذهبي، ج۵، ص۱۵ ـ تفسير إبن كثير، ج۴، ص۱۵۴ ـ الدر المنثور لجلال الدين السيوطي، ج۶، ص۳۱ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۷
[۷].
تهذيب الكمال في أسماء الرجال مزي، جلد ۶، صفحه ۴۳۴
تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۹
[۸].
مجمع الزوائد و منبع الفوائد للهيثمي، ج۹، ص۱۹۶ ـ المعجم الكبير للطبراني، ج۳، ص۱۱۳ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴ ص۲۲۹ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ج۶، ص۴۳۴ ـ سير أعلام النبلاء للذهبي، ج۳، ص۳۱۴ ـ تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني، ج۲، ص۳۰۵ ـ تاريخ الإسلام للذهبي، ج۵، ص۱۶ ـ البداية و النهاية لإبن كثير، ج۸، ص۲۱۹ ـ المناقب للموفق الخوارزمي، ص۳۸۸
[۹].
تهذيب التهذيب لإبن حجر العسقلاني، ج۲، ص۳۰۵
[۱۰].
تاريخ الإسلام للذهبي، ج۵، ص۱۶ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۳۰ ـ معرفة الصحابة لأبو نعيم الإصفهاني، ج۲، ص۶۶۲
[۱۱].
تلخيص الحبير لإبن حجر العسقلاني، ج۵، ص۸۴ ـ تهذيب الكمال في أسماء الرجال للمزي، ج۶، ص۴۳۳ ـ تاريخ مدينة دمشق لإبن عساكر، ج۱۴، ص۲۲۸ ـ مجمع الزوائد و منبع الفوائد للهيثمي، ج۹، ص۱۹۷ ـ السنن الكبري للبيهقي، ج۳، ص۳۳۷ ـ المعجم الكبير للطبراني، ج۳، ص۱۱۴

منبع: پرسمان دانشجويي

افزودن دیدگاه