نفرات كشته شده از سپاه عمربن سعد

با سلام تعداد نفرات كشته شده از سپاه عمربن سعد چندنفر بوده و هريك از اصحاب امام چند نفر را به درك رسانيد و همينطور چرا كه ميگويند هيچكس حريف حضرت ابوالفضل نبود اينگونه به شهادت رسيد و ايا درست است كه ميگويند اگر حضرت عباس (ع) به جنگ با دشمن ميرفت شايد نتيجه جنگ عوض ميشد. باتشكر

پاسخ: آمار كشته‎هاي لشكر عمر سعد:
شماري از منابع، تعداد كشته‎هاي سپاه دشمن را 8‎8 نفر (به جز مجروحان) نوشته‎اند.
اما اين آمار نادرست به نظر مي‎رسد، چرا كه اولا، با توجّه به شجاعت و استقبال ياران امام و به ويژه بني‎هاشم از شهادت و پيشي گرفتن آنان از يكديگر در جان نثاري در راه هدف مقدس پيشواي‎شان، آن چنان نمود و بروز داشته است كه حتي برخي از افراد سپاه دشمن را به اعتراف واداشته است. ابن‌ابي‎الحديد از قول يكي از افراد دشمن كه در كربلا حضور داشته است، در پاسخ يكي از معترضان كه چرا با حسين جنگيد؟ در توصيف شجاعت ياران امام مي‎گويد: گروهي بر ما قيام كردند كه دست‎هاي‎شان بر قبضه‎هاي شمشيرشان بود و هم چون شيران شرزه از چپ و راست، سواران شجاع را از پا درمي‎آوردند و خويشتن را به كام مرگ افكنده بودند، نه امان مي‎پذيرفتند و نه رغبتي به مال داشتند و هيچ چيز نمي‎توانست ميان آنان و وارد شدن در دام مرگ يا چيرگي بر ملك، مانع و حايل شود و اگر اندكي دست برمي‎داشتيم، با تمام جان، لشكر را نابود مي‎كردند. (با اين حال) اي بي‎مادر، ما چه كار مي‎توانستيم انجام دهيم.
افزون بر اين، در خصوص شجاعت علي اكبر نقل شده است كه آن قدر از سپا‎ه دشمن را كشت كه فرياد اعتراض‎آميز دشمن بلند شد.
ثانيا: بنابر برخي گزارش‎ها، تعداد كشته‎هاي دشمن حتي به دست برخي از ياران امام، بسيار بيش از اين تعداد بوده است. شيخ صدوق (م 381 ق) و به پيروي از او، محمد‌بن‌فتّال نيشابوري (م 508 ق) تعداد كشته‎هاي دشمن را توسط برخي از اصحاب امام، چنين نوشته‎اند: حر‌بن‌يزيد: 18 نفر، زهير‌بن‌قين: 19 نفر، حبيب‌بن‌مُظاهِر: 31 نفر، عبدالله‌بن‌ابي‎عروه غِفاري: 20 نفر، بُرير‌بن‌خُضَير: 30 نفر، مالك‌بن‌انس كاهلي: 18 نفر، (يزيد‌بن) زياد‌بن‌مهاصر كندي (ابوالشعثاء): 9 نفر ، وَهْب‌بن‌وهْب (يا عبدالله‌بن‌عُمَيْركلبي): 7 (يا 8) نفر، (نافع بن) هلا‎ل‌بن‌حجاج: 13 نفر ، عبدالله‌بن‌مسلم‌بن‌عقيل: 3 نفر، علي‌اكبر: 54 نفر، قاسم‌بن‌الحسن: 3 نفر.
چنان كه ملاحظه مي‎شود طبق اين گزارش، تعداد كشته‎هاي دشمن توسط برخي از سپاه امام، 225 (يا 226) نفر است، يعني بيش از دو برابر و نيم عدد 88 نفر.
ابن‌شهرآشوب، آمار كشته‎هاي دشمن را بيش از آمار شيخ صدوق، نوشته است. براي نمونه، او تعداد كشته شدگان توسط افراد نام ‎برده را چنين گزارش كرده است: حُرّ، بيش از 40 نفر، حبيب‌بن‌مُظاهِر، 62 نفر، زهير‌بن‌قين،120 نفر، حجاج‌بن‌مسروق، 25 نفر، عون‌بن‌عبدالله‌بن‌جعفر، 21 نفر، علي‌اكبر 70 نفر و عبدالله‌بن‌مسلم‌بن‌عقيل، ‌98 نفر.
هم چنين مستوفي، تعداد كشته‎هاي سپاه عمر سعد را 180 نفر نوشته است.
اگرچه ممكن است پذيرش برخي از اين آمار با توجه به مدت زمان نبرد در روز عاشورا به نظر مشكل برسد، اما ارقام ياد شده در مجموع، حاكي از آن است كه تعداد كشته‎هاي دشمن، بسيار بيش از 88 نفر بوده است. به نظر مي‎رسد شرايط حاكم بر عصر نگارش اين گزارش‎ها، بيش از اين به مورّخان اجازه نمي‎داده كه آمار واقعي از كشته‎هاي لشكر عمر سعد را ارائه كنند.
ابن‌سعد، ترجمة‌الحسين و مقتله، فصلنامه تراثنا، شماره10، ص184؛ بَلاذُري، انساب الاشراف، ج3، ص 411؛ طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج5، ص455؛ تميمي مغربي، شرح الاخبار، ج3، ص155؛ مسعودي، مُرُوج الذَّهَب ، ج3، ص72.

در ادامه پرسيده بوديد: ميگويند هيچكس حريف حضرت ابوالفضل نبود

در پاسخ بايد گفت: بي شك شجاعت ايشان ضرب المثل و وفاداري ايشان به امام حسين عليه‌السلام كم نظير بوده است اما اين مطلب كه هيچ كس حريف ايشان نبوده است سند تاريخي ندارد و از نظر علمي مردود است.

ايا درست است كه ميگويند اگر حضرت عباس (ع) به جنگ با دشمن ميرفت شايد نتيجه جنگ عوض ميشد.

اين‌گونه مطالب افسانه‌اي غالبا ساخته و پرداخته مداحان كم اطلاع و يا بي‌توجه است. بر اساس گزارش منابع متعدد تاريخي و روايي حضرت اباالفضل از صبح روز عاشورا تا هنگامه عصر كه زمان شهادت ايشان است ، دوشادوش امام حسين عليه‌السلام و ديگر اصحاب حضرت در حال جنگ با دشمن بودند و اين مطلب هرگز صحت ندارد كه ايشان با دشمن نجنگيدند مگر به خاطر آوردن آب.!

-----------------------------------------------------------------------
1. ابن‌ابي‎الحديد، شرح نهج البلاغة، ج3، ص 263.
2. ابن‌اعثم، پيشين، ج5، ص 115؛ خوارزمي، پيشين، ج2، ص 35. خوارزمي در ادامه مي‎نويسد: علي اكبر (در مجموع) 200 نفر را كشت (همان).
3. بَلاذُري (انساب الاشراف، ج3، ص 405) تعداد كشته‎ها را 5 نفر نوشته ‎است.
4. طبري (تاريخ الامم و الملوك، ج5، ص441) تعداد كشته‎ها را توسط نافع، 12نفر نوشته‎ است.
5. شيخ صدوق، الامالي، مجلس 30، ح1 ، ص 223 ـ 226.
6. در صورتي كه وهب، 8 نفر كشته باشد.
7. ابن‌شهرآشوب، مناقب آل‌ابي‌طالب، ج 4، ص 109 ـ 114.
8. تاريخ گزيده، ص265.

منبع: پرسمان داروئی

افزودن دیدگاه جدید

.