در شب عاشورا چند نفر از لشكريان ابن سعد به امام حسين پيوستند ؟

ر اَلْعِقْدُ الْفَريد، الامامة ‌و السياسة و تاريخ مَدِينة دِمَشق آمده است كه سي نفر از لشكرعمر بن سعد جدا شده به امام حسين عليه السلام پيوستند . سيد ابن‌طاووس مي‌گويد: شب عاشورا سي و دو نفر از لشكر ابن‌سعد جدا شدند و به امام حسين‏ عليه السلام پيوستند.[1] ابن‏نما مي گويد : «گروهي از اصحاب ابن‌سعد نزد امام حسين عليه السلام آمدند».[2]
به نظر مي‌رسد گزارش سيّد ابن‌طاووس و ابن‌نما برگرفته از گزارشي باشد كه از اَلْعِقْدُ الْفَريد، الامامة‌ و السياسة نقل كرديم. در اين مورد بايد گفت: به نظربرخي گزارش پيوستن سي نفر به امام حسين عليه السلام صحيح نيست و اگر چنين امري صحّت داشت، به علّت اهميّت آن مي‌بايست توسط راويان متعدّد گزارش، و در منابع بيشتري نقل مي‌شد و محدود به دو سه منبع كه نويسندگان متأخر نيز از آنها گرفته‌اند، نمي‌شد. ثانياً پيوستن يك گروه سي نفري به سپاه اندك امام تأثير بزرگي در صحنة نظامي داشت و مي‌بايست آثار آن در جنگ روز عاشورا ظاهر مي‌شد، در حالي كه نشانه‌هايي از آن در مقاتل به چشم نمي‌خورد. [3] و در باره هيچ يك از شهداي كربلا نيامده كه جزء آن سي و دو نفر بوده باشند . احتمال اين كه پيوستن چنين گروهي به اردوي حسيني، توسط مورّخان كتمان شده، زيرا نشانه مظلوميّت آن حضرت و قساوت دشمنان او است منتفي است، زيرا ابن‌سعد كه از متّهمان كتمان‌كاري در اين‌گونه موارد هستند، اين قضيّه را آورده است ولي در هر صورت سيد ابن طاوس اين قضيه را آورده است .
در مورد كساني كه روز عاشورا به امام ملحق شدند به افراد زير مي توان اشاره كرد:
از كساني كه پس از ورود امام به كربلا به او ملحق شدند عبدالله بن‌عُمَيْر كَلْبِي از شهداي كربلاست. به گزارش طبري از ابو‌مِخْنَف، وي از قبيله بَني‌عُلَيْم[4] و ساكن كوفه بود. هنگامي كه مردم در نُخَيْله آماده رفتن به كربلا مي‏شدند پرسيد چه خبر است گفتند به جنگ حسين فرزند فاطمه‏ سلام الله عليها مي‏روند. گفت: دوست داشتم با مشركان بجنگم ولي اميدوارم ثواب جنگ با دشمنان نوه پيامبر، كمتر از جهاد با مشركان نباشد. لذا با همسرش مشورت كرد و او هم عبدالله را تشويق كرد و گفت مرا با خود ببر. آنان شبانه به امام حسين عليه السلام ملحق شدند.[5]
همچنين از بَلاذُري نقل شد كه شخصي به نام عمّار بن‌ابي‌سلامه قصد كشتن ابن‏زياد را داشت كه موفّق نشد و به امام حسين عليه السلام پيوست.[6]
علاوه بر اين‌ها يزيد بن‌زياد بن‌مهاصر نيز ابتداء در سپاه عمر سعد بود، امّا به سپاه امام پيوست و روز عاشورا جزء نخستين كساني بود كه به نبرد پرداخت و به شهادت رسيد.
-------------------------------------------------------------
[1] (اَلْمَلْهُوف علي قَتْلَي الطُّفُوف، ص154)
.[2]. فجاء اليهم جماعة من اصحاب عمر بن‌سعد. مُثِير‌الاحزان، ص 52.
[3]. شيخ محمّدمهدي شمس‌الدّين، انصار الحسين، ص60 ـ 59.
[4]. بَني‌عُلَيْم تيره‏اي از قبيله مشهور كَلْب هستند. (كتاب النسب، ص362 و363).
[5]. طبري، تاريخ الامم و الملوك، ج5، ص429.
[6]. بَلاذُري، انساب‌الاشراف، ج3، ص388.

منبع : پرسمان دانشجویی

افزودن دیدگاه جدید

.