دامادي حضرت قاسم عليه السلام

مراسمي به عنوان دامادي حضرت قاسم عليه السلام در محرم مي گيرند به ياد اينكه ايشان در روز عاشورا تازه داماد بودند آيا صحيح است در اين صورت آيا همسر ايشان دختر امام حسين عليه السلام بوده است.

پاسخ: قاسم بن الحسن(عليه السلام) دركربلا هنوز به پانزده سالگي نرسيده بود. طبري مي‎گويد: قاسم ده سال داشت و در مقتل ابي‎ مخنف آمده: قاسم در كربلا چهارده ساله بود.[1] علامه مجلسي بر اين باور است كه ماجراي عروسي قاسم سند معتبري ندارد. تحليل‎گران واقعه عاشورا، عروسي قاسم را نادرست مي‎دانند. محدث قمي در منتهي‎الآمال(2) و نفس المهموم،(3) دامادي قاسم را رد مي‎كند و مي‎گويد: نويسندگان، نام حسن را با قاسم اشتباه كرده‎اند. استاد شهيد مرتضي مطهري نيز عروسي قاسم را مردود مي‎داند و مستند مي‎كند به اين كه در هيچ كتاب معتبري وجود ندارد و حاجي نوري هم بر اين باور است كه ملاحسين كاشفي، اولين كسي است كه اين مطلب را در كتاب روضة الشهدا آورده و اصل قضيه صد در صد دروغ است.(4)
------------------
[1]. منتخب التواريخ، حاج محمدهاشم بن محمد علي خراساني، انتشارات علميه اسلاميه، ص 266.
(2) منتهي الآمال، محدث قمي، انتشارات هجرت، تابستان 1374، چاپ هشتم، ج 1، ص 700.
(3) ابوالحسن شعراني، همان مأخذ.
(4) حماسه حسيني، مرتضي مطهري، ج 1، ص 28، انتشارات صدرا، خرداد 1364.

منبع : پرسمان دانشجویی

افزودن دیدگاه جدید

.