آیا کسی که هم جنس گرایی کرده بخشیده میشه؟

انسانها همیشه در معرض امتحانات الهی هستند و وظیفه آنها موفقیت در این آزمایشات و امتحانات است. البته امتحان هر کسی مخصوص خود اوست. و باید برای سر بلندی در آن، همه ی توان خود را به کار بگیرد. انجام گناهان و علی الخصوص بعضی از آنها که بزرگتر هستند به معنی عدم موفقیت در این امتحانات است. باید از این نکته غافل نبود که همه یکروز به سوی خدا باز میگردیم و در مورد امتحانات خود پاسخگو خواهیم بود. قرآن کریم میفرماید: (و نبلوکم بالشر والخیر فتنه والینا ترجعون)(۱) البته نباید از رحمت خدا نا امید شد. چرا که یکی از صفات خداوند، ارحم الراحمین است به معنای مهربانترین مهربانان. خداوند از مادر مهربانتر است و همانطور که مادر از خطای فرزندش در می گذرد، خداوند نیز از گناهان بندگان می گذرد. خداوند توبه پذیر است و توبه واقعی بندگان را قبول می کند (انه کان توابا)(۲) البته توبه ای که همراه با تصمیم جدی بر ترک گناه باشد و با شرایط انجام شود.

توبۀ از هر گناهی دو رکن دارد:

 1- پشیمانی از گناه. که به لطف خدا شما از گناهتان پشیمان هستید و این توفیق بزرگی از طرف خداست و نشان دهنده این است که خداوند به شما عنایت دارد.

 2- عزم بر ترک آن. امام علی(ع) می فرماید: “توبه به دل پشیمان شدن و به زبان آمرزش خواستن و به اندام ترک نمودن گناه است”.(۳)

گناهی که در سوال مطرح شده بود نیز اگر چه از گناهان بزرگ است و حتی در اسلام برای مرتکب یک چنین گناهی علاوه بر کیفر اخروی در دنیا نیز حد قرار داده شده، اما می توان با توبه واقعی و کمک گرفتن از خدا واستعانت از او به راه مستقیم الهی باز گشت واز انحراف دور شد.

امام صادق علیه السلام می فرماید: خدای عز وجل به حضرت آدم(ع) فرمود: برای تو مقرر کردم که هر گاه یکی از فرزندان تو کار بدی انجام دهد و استغفار کند او را ببخشم. (۴)

پس اطمینان داشته باشید که خدا توبه واقعی شما را خواهد پذیرفت.

پی نوشت ها:

۱. انبیا (۲۱) آیه ۳۵.

۲.  نصر (۱۱۰) آیه آخر.

۳. محمدی ری شهری، منتخب میزان الحکمه،انتشارات دارالحدیث، قم، چاپ ۲، ص ۲۴۳، ماده ذنب.

۴.  سید عبدالله شبر، اخلاق، نشر هجرت، چاپ چهارم، ص ۳۳۹.

منبع : مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی