همسفر با داغ

حضرت زینب

التهاب لاله‏ ها از التهاب زینب است‏
          

واژه گل‏هاى ماتم در كتاب زینب است‏

قافله سالار درد و همسفر با داغ بود
          

آب چشم و آتش دل هم‏ركاب زینب است‏
            

در طریق عاشقى با یاد هجران حسین‏
          

گرد غم بر چهره چون آفتاب زینب است‏

انقلاب سرخ ثاراللَّه شد پاینده، لیك‏
          

جاودان این انقلاب از انقلاب زینب است‏

یك سر مو رنگ شادى را ندید و این جهان‏
          

آینه دار دل پُر پیچ و تاب زینب است‏

نسل فردا را بیاموزید درس عاشقى‏
          

لاله‏ها را «یاسر» امروز این خطاب زینب است‏
 

منبع: سایت الاربعین

افزودن دیدگاه جدید

.