بانوى شجاع كربلا

حضرت زینب

 

اى در تو صفات مصطفى یا زینب‏
          

وى وارث صبر مرتضى یا زینب‏

بگرفت قیام نینوا از تو حیات‏
          

بانوى شجاع كربلا یا زینب‏

ما رأیتُ إلّاجمیلابند (1)

مى‏رود زینب پیام كربلا را مى‏برد
          

پرچم پیروزى دشت بلا را مى‏برد

تا كند رسواتر از رسوا یزید و آل او
          

بغض مانده در حریم نینوا را مى‏برد

تا كه در هم كوبد اركان ز پا تا سرستم‏
          

روى نى با خود سر از تن جدا را مى‏برد

تا قیام دیگرى در شام پى ریزى كند
          

همره خود دخترى درد آشنا را مى‏برد

تا هجوم دیگرى بر آل بو سفیان برد
          

كاروان اهل بیت مصطفى را مى‏برد

تا كه در هم بشكند سّد نفاق و كفر را
          

جوشش توفانى خون خدا را مى‏برد

تا كه طومار سیاه ظلم را پیچد به هم‏
          

مظهر سرتابه‏پاى كبریا را مى‏برد

گفت آنچه دیده‏ام من، غیر زیبایى نبود
          

پیش دشمن این پیام دلربا را مى‏برد

هر كجا دل خسته مى‏گردد زجور دشمنان‏
          

نام زیباى عزیز مرتضى را مى‏برد

كاروان را جاى عباسش سپهدارى كند
          

نهضت سرخ حسینش را نگهدارى كند

منبع: سایت الاربعین

افزودن دیدگاه جدید

.