به علت درس خواندن و امتحانات، ضعف و سستى بر من غالب مى شود ؛ آيا می توانم روزهها را بخورم؟

احکام روزه

همه مراجع: اين گونه ضعف و سستىها تا حدودى لازمه روزه است و براى نوع افراد پيش مىآيد و به جهت آن نمىتوان روزه را خورد؛ ولى اگر ضعف به حدى برسد كه تحمّل آن بسيار سخت و مشكل باشد، خوردن آن اشكال ندارد.[1]
تبصره . انسان مىتواند در اين شرايط به مسافرت برود (حداقل بیست و دو و نیم كيلومتر) و روزه خود را بخورد و به وطن برگردد. در اين صورت لازم نيست تا مغرب از خوردن و آشاميدن خوددارى كند و بعد از ماه رمضان، قضاى آن را به جا آورد و كفّاره هم ندارد.

[1]. توضيح المسائل مراجع، م 1583 ؛ وحيد، توضيح المسائل، م 1591 ؛ خامنهاى، اجوبة، س 732.

منبع: پرسمان دانشجویی

افزودن دیدگاه جدید

.