دیوانه

دیوانه

در کاشان دیوانه ای وقت نماز وارد مسجد شد و با صدای بلند به مردم گفت همه شما دیوانه‌اید! همه به او خندیدند. دیوانه گفت همه شما چه و چه هستید. باز همه خندیدند. آمد صف جلو و رو کرد به پیش نماز و گفت آقا! با تو بودم.

بعد شروع کرد به یک یک افراد حاضر در مسجد گفت آقا! با تو بودم. مردم عصبانی شدند و او را از مسجد بیرون کردند. از کار این دیوانه یاد گرفتم که گاهی سخنرانی عمومی تأثیر ندارد؛ و باید گفت آقا! با تو بودم.

افزودن دیدگاه جدید

.