هسته خرما

هسته خرما

روزی پیامبر اکرم (ص) و امیرالمومنین (ع) در مجلسی نشسته بودند و خرما می‌خوردند. پیامبر هسته های خرما را مقابل امام علی (ع) می‌گذاشتند؛ به گونه ای که اگر کسی وارد می‌شد فکر می‌کرد همه خرماها را ایشان خورده.

هنگامی که از خوردن خرما دست کشیدند، همه هسته ها جلوی حضرت علی (ع) بود پیامبر (ص) رو به حضرت کردند و فرمودند: «چقدر خرما خورده‌ای»! حضرت علی (ع) در جواب ایشان فرمودند: «آنکه خرما را با هسته اش خورده پرخورتر است!»

افزودن دیدگاه جدید

.