دستگیره

دستگیره

یک روز در منزل دیدم خانم دستگیره‌هایی دوخته که با آن ظروف داغ غذا را برمی‌دارند تا دست آدم نسوزد. آنها را برداشتم و به جلسه درس بردم. وقتی خواستم به کسی جایزه بدهم، به او گفتم یکی از این 3 جایزه را انتخاب کن:

یک دوره تفسیر المیزان، 3 هزار تومان پول نقد یا چیزی که به آتش دنیا نسوزی. گفت مورد سوم را بدهید. من هم دستگیره‌ها را به او دادم!

افزودن دیدگاه جدید

.