احترام به زیر دست

قرائتی

براى استفاده از معدن چند تا راه هست اول كشف معدن هست بعد معدن را استخراج مى‏كنند بعد قطعات را مى‏سازند بعد اين قطعات را به هم پيوند مى‏دهند بعد به اين قطعات پيوند زده شده را جهت مى‏دهند بعد هم يك ناظر و متخصص براى آن درست مى‏كنند، دين چه مى‏كند؟ دين هم كشف انسان، استخراج انسان از ظلمات-« يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ-»( بقره- 257) و قطعات فرد سازى كردن تزكيه كردن هيچ مكتبى به اندازه مكتب انبياء انسان را معرفى نكرده بعد پيوند دادن جامعه سازى بعد هم جهت دادن-« اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقيمَ»-( فاتحه- 6) بعد تعيين رهبرى كه يا معصوم باشد و يا در كنار معصوم .

افزودن دیدگاه جدید

.