دبه

طنز

بعد تصمیم نهایی، دبه در می آورد
با کمال بی حیایی، دبه در می آورد

دلبر ما هم شبیه «موگُرینی» مدتی است
بعد کلی دلربایی دبه در می آورد

ما که جای خود، شنیدم واسه‌ی حافظ هنوز
دلبر فرخ لقایی دبه در می آورد

کلاً این ایام گویا دبه داری مد شده
هر کسی از هر کجایی دبه در می آورد

وعده هایی می‌دهد فردی ولی صد روز بعد
آن که داده وعده هایی دبه در می آورد

بچه‌ی گردن کلفتی با تمام خاندان
پیش احکام قضایی دبه در می آورد

هر زمان که تیم ملی باخت بر طبق روال
قلعه نویی مثل دایی دبه در می آورد

جای رفع مشکلات و نقص ها مسئول وقت
با بیانات کذایی دبه در می آورد

طبق اظهارات، گاهی شخص مسئولی فقط
از برای خود نمایی دبه در می آورد

با تمام کدخداها ما رفیقیم البته
گرچه گاهی کدخدایی دبه در می آورد

ای الهی که بمیرد هرکسی در این جهان
عوض مشکل گشایی دبه در می آورد

محمدحسین مهدویان

افزودن دیدگاه جدید

.