پول

پول

گرچه چرک کف دست است ولی باید گفت
بهترین چرک کف دست به مولا پول است

مرده را زنده کند با دم عیسایی خود
دوش می گفت کسی فوت مسیحا پول است

«عاشقان را بگذارید بنالند همه»
رمز عاشق شدن وامق و عذرا پول است

گر عصا یی بشود مار دو سر باید گفت
قلق این عمل حضرت موسی پول است

کفر اگر نیست بگویم که در این دور و زمان
لـِم هر معجزه حتی ید بیضا پول است

راز زیبایی لیلا و شکیلا وگوگوش
رمز خوشگل شدن شکل حمیرا پول است

«مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ی ما»
گفتمش دست نگه دار که این ها پول است

داده ام خمس و زکاتی جهت رهن بهشت
پیش پرداخت ِ یک خانه در آن جا پول است

گر که بر سنگ نهی پول به سرعت بدود
می کند آن چه که اسرار هویدا،پول است

دست خالی اگرآمد پدر از در داخل
راز شرمندگی حضرت بابا پول است

باز رفتم به اداره جهت نامه ی خود
گفت مسئول فقط مشکل امضا پول است

گرچه«جاوید» از این چرک ندارد کف دست
در عوض در کف دست و کُت آقا پول است

افزودن دیدگاه جدید

.