چرا اینگونه ایم؟؟

طنز

خداوندا چرا این گونه شادیم؟
مخالف با اصول حزب بادیم؟

چرا این قدر با تدبیر هستیم؟
چرا ما از خوشی ها سیر هستیم؟

امید ما چرا این قدر بالاست؟
سبدهامان پر از انبوه کالاست؟

چرا رانتی کسی این جا نخورده؟
کسی دیناری از ما را نبرده؟

چه معنی می دهد که نان گندم
رسد مفتی به دست کل ِ مردم؟

چرا ما این همه خونسرد هستیم؟
همه سالم، بدون درد هستیم؟

نباشد روی میز دادگاهی
شکایت از کسی، نفرین و آهی

چرا بیگانه با امر طلاقیم؟
مخالف با دورویی و نفاقیم؟

حسادت، دشمنی؟ استغفرالله
فداکاری ولی در حد بالا

گله مندم ز تو ای رب دادار
نباشد پس چرا یک فرد بی کار؟

همه اینجا سر کاریم و شاغل
به خوبی حل شد این‎گونه مسائل

درآمدهای نفتی بین مردم
چرا تقسیم و پولش کی شود گم؟

وکیلان از چه رو وسواس دارند
به دل تشویش حق الناس دارند

دفاع از حق مردم کار آنها
مثال انبیا رفتار آنها!

خلاصه آ خدا جون توپ ِ توپیم
نباشد در دل ما فکر تحریم

بدون ذره ای تشویش و تردید
تو هم با این خوشی، خوش باش «جاوید»

محمد جاوید

افزودن دیدگاه جدید

.