آقازاده

طنز

می‌کند بی‌پدری را پدر آقازاده!
ای سه نقطه پدرانِ پسر آقازاده!

پسران هر که که باشند، پدر می‌خواهند
کِی شود بی‌پدری، بی پدر آقازاده؟!

«آسمان بار امانت نتوانست کشید»
گفت: انداخت مرا از کمر آقازاده!

(نه که او از صدف کون و مکان بیرون بود...
بر زمین ول شد و شد یک نفر آقازاده)

آسمان را چو زمین لقمه‌ی چپ می‌فرمود
بی‌گمان داشت اگر بال و پر آقازاده

نقطه‌ی مشترک گاو و فساد و خدمت!
آن سه تا، ضلع مثلث؛ وتر! آقازاده

می‌چکد هی هنر از یک یک انگشتانش
از کجا آمده با دستِ تَر آقازاده؟!

عده‌ای مشتری چک چک دستش هستند
صاحبِ سبک شده در هنر آقازاده

میل ترکیبی بسیار زیادی دارد
نیست همچون هلیوم بی اثر آقازاده

با عناصر، بالاخص دسته‌ی معلوم الحال
گشته ترکیب و مس‌اش گشته زر آقازاده

از عنایات خدا و دو سه تا مرد خدا
به مقامی برسد هر سحر آقازاده

به مقامی برسد گر سحری، حتماً شب
خلوتی داشته پس پشت در آقازاده

این که قانون جزایی به فلان جایش نیست
مال این نیست که دارد جگر آقازاده!

یا ندارند از او مدرک جرمی هرگز
یا که در رفته شبیه فنر آقازاده!

هفت تا چیز عجیب بشری را ول کن
هشتمین چیز عجیب بشر آقازاده

برمودایی است برای خودش از هر نظری
گرچه تعریف شد از هر نظر آقازاده

***

جای مردان سیاست ننشانید درخت
بنشانید در آن دور و بر آقازاده!

رضا احسان‌پور

افزودن دیدگاه جدید

.