دل و قلوه

دل و قلوه

«فرقی نمی‌کند چه کسی عاشقت شده است»
گیرم به جای خار، خسی عاشقت شده است

سن، قد، قیافه، وزن... تفاوت نمی‌کند
خوشحال باش از اینکه کسی عاشقت شده است

فرقی نمی‌کند که بزرگ است چون کدو
یا آن که دانه‌ی عدسی عاشقت شده است

اصلاً چه فرق می‌کند آیا که بی دلیل
یا با بهانه و هوسی عاشقت شده است؟

حتّی به فرض، قافیه تنگ آمده است و او
در تنگنا و یا عوصی! عاشقت شده است!

تکرار می‌شود چو به ناچار قافیه
اصلاً بگو که هیچ کسی عاشقت شده است؟

ای مرغ پای بسته به آواز خود مناز
بیچاره! میله‌ی قفسی عاشقت شده است

ای زهرمار! یک شبه شیرین نمی‌شوی
حتّی اگر که خرمگسی عاشقت شده است

ای موز زرد! غلت‌زنان در مسیر کج!
"کینگ کونگ" تا به من برسی عاشقت شده است!

***

جداً چه شعر چرت و نچسبی سروده است
شاعر که در هوای پسی عاشقت شده است

رضا احسان‌پور

افزودن دیدگاه جدید

.