گوشی

گوشی

دست سیروس و نسترن گوشی
دست بلقیس و مش حسن گوشی

صبح تا شب مدام می بینی
بین هر گوش و هر دهن گوشی

خوش به حال مخابراتی ها
چون که افتاده دست زن گوشی

خوب کاری به دست ما داده است
با پیامک به هم زدن گوشی

رفته بالا هزینه اش یعنی
شده کلا کمر شکن گوشی

با تمام ظرافتش شده است
بدتر از شاخ کرگدن گوشی

شده چیزی برای پز دادن
یا همان قیف آمدن گوشی

بچه هایم بجز یکی دارند
رنگ هر کیف و پیرهن گوشی

آن یکی هم خریده از بازار
با حقوق سه برج من گوشی

قد یک بر بری است تقریبا
یا به قول خودش خفن گوشی

پسرم مثل انتحاری ها
بسته در چند جای تن گوشی

رفته بالا هزینه اش یعنی
شده کلا کمر شکن گوشی

مصطفی مشایخی

افزودن دیدگاه جدید

.