تعهد

طنز

با زیر مخالفی، بگو بم بشوم
لبخند بزن، مقابلت خم بشوم

تو یک کلمه بگو که حوای منی
من امضا می‌دهم که آدم بشوم

خلیل جوادی

افزودن دیدگاه جدید

.