پرسش ابلهانه

طنز

در تاریکی چراغ‌مان یک گوشی‌ست
این گوشی بهتر از چراغ موشی‌ست

گفتیم: «چطور شد که بی‌برق شدیم؟»
گفتند: «جواب ابلهان خاموشی‌ست»

خلیل جوادی

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید