اولین سوره ای که برپیامبرنازل شد علق بود ولی چرا دراول قرآن نیست؟

سوره علق

ترتيب كنوني قرآن، غير از ترتيب نزول است و اعتقاد بسياري از قرآن پژوهان بر آن است كه ترتيب قرار گرفتن فعلي سوره ها، طبق دستور پيامبر است و اين ترتيب، ناشي از مصلحت ها و مناسبت هايي است كه ما از آن خبر نداريم و در اين زمينه ها، تابع امر پيامبر هستيم.

براي اطلاع بيش تر به: حجتي كرماني، تاريخ قرآن كريم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1377 ش، ص 83-109 مراجعه نماييد.

منبع: مرکز ملی پاسخگویی به سوالات دینی

افزودن دیدگاه جدید

.