تصادف

طنز

از راه رسیدیم، توقف کردیم
هی رفتن را به هم تعارف کردیم

دل دل کردیم، عاقبت یک‌دفعه
راه افتادیم... تق! تصادف کردیم

مصطفی حسن‌زاده

افزودن دیدگاه جدید

.