یادبود

طنز

اینان مگر از عرش فرود آمده‌اند؟
کآگاه به هر غیب و شهود آمده‌اند

تب کردم و در زدند، گفتم «خیر است»
گفتند برای برای یادبود آمده‌اند

جواد تفویضی

افزودن دیدگاه جدید

.