حمال

حمال

عمری که نبُد مگر مه و سالی چند
بگذشت و ز ما نماند جز قالی چند

کالایی از این گرفته دادیم به آن
بودیم در این میانه حمّالی چند

جواد تفویضی

افزودن دیدگاه جدید

.