دزدی شاعرانه

طنز

تنها نه نگین ز دست جم می‌دزدند
هر چه برسد ز بیش و کم می‌دزدند

یک مشت خیال خام و یک مشت دروغ
چیزی‌ست که شاعران ز هم می‌دزدند

محمدرضا ترکی

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید