دل و روده

ابیات سرودهٔ مرا پس بدهید
مضمون ربودهٔ مرا پس بدهید

هر واژهٔ آن پاره‌ای از جسم من است
لطفاً دل و رودهٔ‌ مرا پس بدهید

محمدرضا ترکی

افزودن دیدگاه جدید

.