زبان تکلم امام زمان (عج) چيست ؟

امام زمان

در روايات در اين زمينه مطلبي ذکر نشده است ولي چون زبان اصلي ايشان عربي است و زبان عربي نيز زبان اسلام است. بنابراين همچون پيامبر(ص) و ائمه(ع) به زبان عربي صحبت ميکنند. هر چند به زبانهاي ديگر نيز ميتوانند صحبت کنند. همان گونه که اين مسئله اتفاق افتاده است و حضرت با افراد مختلف به زبان خودشان صحبت کردهاند. در تاريخ ساير امامان نيز اين مطلب آمده است.

افزودن دیدگاه جدید

.