وضعیت حجاب در دوران پیامبر(ص) و امیر المؤمنین(ع) چگونه بود؟

حجاب

وضعیت «حجاب» در دوران حکومت پیغمبر اکرم(ص) و حضرت علی(ع) قابل توجه است. در پیش از اسلام با وجود مفاسد اخلاقی که در بسیاری از اعراف رایج بود، مردان و زنان به سبب شرایط جغرافیایی باید پوششی برای سر خود می داشتند، در همین راستا مردان از چفیه و زنان از روسرهای بلند استفاده می کردند.

با ظهور اسلام تا مدتی وضعیت به همین منوال بود؛ یعنی وقتی مرد و زن از خانه خارج می شدند، سرهای آنان پوشیده بود، تا اینکه بعد از هجرت پیامبر اکرم (ص) به مدینه و تأسیس دولت اسلامی به سبب مزاحمتی که برای یک بانوی مسلمان جوان رخ داد، آیۀ حجاب نازل شد و بر مبنای این آیه زنان که روسری بر سر داشتند، اما تا پیش از این مانند چفیۀ مردان آن را به پشت سر خود می انداختند، موظّف شدند تا جز گردی صورت خود بقیۀ سر و گردن خود را بپوشانند و به این ترتیب حجاب به عنوان یکی از احکام قطعی خداوند برای بانوان جاری شد.

باید دانست که حجاب به این صورت دربارۀ زنان آزاد مسلمان صدق می کرد و زنان اهل کتاب و کنیزان از این مسأله مستثنی بودند، اما همانطور که بیان شد شرایط آب و هوایی ایجاب می کرد حتی زنان غیر مسلمان و کنیزان هم سرهای خود را بپوشانند، لذا مسألۀ بی حجابی یا بد حجابی در عصر حکومت پیامبر اکرم(ص) معنا مفهوم نداشته است.

در حکومت امیر المؤمنین (ع) وضعیت به همین گونه بود، اما به سبب گسترش قلمرو اسلام و فتح سرزمین های دیگر و اختلاط و آمیزشی که میان و مسلمانان و غیر مسلمانان بود، طبیعتاً مسائلی از ممالک و تمدن های دیگر در بین مسلمانان رایج بوده است.

در عرصۀ حجاب در دوران حکومت پیامبر(ص) و امیر المؤمنین (ع) مشاهده نمی شود. در نقلی آمده که امیر المؤمنین (ع) زمانی که در بستر خلافت قرار داشت از اینکه بعضی از زنان در کوفه ـ که مرکز خلافت بود ـ آن گونه که باید و شاید حجاب رعایت نمی کردند، بر مردان آنان که غیرت کافی نداشتند خرده گرفته و آنان را سرزنش کرده است، با این حال، مسأله ای که به عنوان معضلی برای جامعه در عرصۀ حجاب و عفت بخواهد وجود داشته باشد در حکومت پیامبر(ص) و امیر المؤمنین (ع) مشاهده نمی کنیم.

باید به این نکته تأکید داشت که اگر طبق احکام اسلام حجاب برای زنان غیر مسلمان و کنیزان واجب نیست، این بدین معنا نیست که آنان مجاز هستند با آرایش و خودنمایی در جامعه حضور پیدا کنند، بلکه اگر چنین امری صورت گیرد، به عنوان شکستن ارزش های الهی در جامعۀ اسلامی جرمی است که باید با آن مقابله شود.

منبع : حوزه

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.