ایا شمر ملعون با حضرت ابوالفضل (ع) نسبتی داشته و چه نسبتی؟

ام البنین

پرسشگر گرامی با سلام و سپاس از ارتباطتان با این مرکز

شمر بن ذی الجوشن و مادر حضرت عباس، هر دو از نسل «کلاب» می باشند. هر کدام با چند واسطه به «کلاب» می رسند. «کلاب» یازده پسر دارد. نام یکی از آنان «کعب» و نام دیگری «ضباب» است. حضرت ام البنین (ع) از نسل «کعب» و شمر، از نسل «ضِباب» است.

نسب «ام البنین» ام البنین بنت حزام بن خالد بن ربیعه بن وحید بن کعب بن کلاب.

نسب شمر: شمر بن ذی الجوشن (جمیل) بن اعور (عمرو) بن ضِباب (معاویه) بن کلاب. حضرت عباس نوة دختری کلاب و شمر نوه پسری کلاب است.[1]

پی نوشت

[1] مقتل الحسین، ص 209، سید عبد الرزق موسوی مقرم، قم، منشورات دار الثقافه والنشر، نقل از جمهره انساب العرب، 270، 265 ـ 261.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.