چگونه درب خانه حضرت علی علیه السلام را آتش زدند اما مسجد آتش نگرفت؟! اگر تنها پرده بوده، آتش زدن درب چه معنا پیدا می کند؟!

فاطمه زهرا (س)

برخی از حجره ها به سوی مسجدالنبی باز می شد پیامبر صلی الله علیه وآله به دستور خدا فرمودند همه دربها بسته شود الا درب خانه حضرت علی علیه السلام.[1] و این حجره ها درب نداشته بلکه تنها پرده ای بر آن آویزان بود!

حال این دو سوال پیش می آید که:

یک: چگونه درب خانه حضرت را آتش زدند اما مسجد آتش نگرفت؟!

دو: اگر تنها پرده بوده، آتش زدن درب چه معنا پیدا می کند؟!

حجره هایی اطراف مسجد النبی به عنوان محل سکونت دائمی نبود بلکه محلی برای استراحت بین الصلاتی و امثال آن بود. حضرت علی علیه السلام پس از ازدواج، منزلی با فاصله از منزل پیامبر صلی الله علیه واله اجاره کردند. به علت این فاصله پس از مدتی این زوج جوان به منزل حارث بن نعمان که در نزدکی منزل رسول خدا صلی الله علیه وآله بود آمدند.[2] از آنجا که حارث بن نعمان شخصی متمکن بود منزلش درب ورودی چوبی قابل توجهی داشت.

بنابراین این منزل با حجره ی واقع در کنار مسجد النبی، متفاوت است. حجره کنار مسجد متعلق به حضرت علی علیه السلام و همان حجره ای است که خداوند دستور داد همه دربها به سوی مسجد بسته شود الا درب حجره حضرت علی علیه السلام[3] این حجره تنها محل اقامت موقتی بود.[4] و نیز این حجره امکانات بسیار اندکی داشته و حتی درب چوبی نداشت و پرده ای بر آن آویخته بودند.[5]

وهابیت با سوء استفاده و مغالطه، طوری وانمود می کنند که این حجره ها، اقامت گاه دائمی حضرت علی علیه السلام بود و این شبهات را مطرح می کنند که؛ اصلا این حجره ها درب نداشته بلکه پرده آویزان میکردند، و نیز اگر درب خانه را آتش میزدند تمام مسجد آتش میگرفت.

لذا وهابیت از این دو مطلب نتیجه میگیرند که جریان آتش زدن خانه حضرت افسانه است.

در صورتی که هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها در منزل اصلی آنان اتفاق افتاده نه حجره کنار مسجد!!!! و این واقعه یک حقیقت تلخ و ناگوار است.

پی نوشت ها

[1] عیون أخبار الرضا(ع)، الشیخ الصدوق، ج ۱، ص ۲۳۲؛ قاضی نعمان، شرح الاخبار، ج ۲، ص ۱۹۶

[2] ابن سعد، الطبقات الکبری دار الکتب العلمیة،، بیروت، ط الأولی 1410،ج 8،ص:132و133؛ طبرسی، إعلام الوری بأعلام الهدی، اسلامیه، تهران، چاپ سوم،1390ق، ص: 71

[3] ابن کثیر، البدایه و النهایه، دار الفکر، بیروت 1407، ج ۷، ص ۳۴۲

[4] سمهودی، وفاء الوفاء، دار الکتب العلمیة، بیروت، 2006 م، ج1، ص 256

[5] الطبقات الکبری،پیشین ج 8،ص:133

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.