آیا مسلمانان خارج از کشور ایران لازم است از ولی فقیه تبعیت کنند؟

ولایت فقیه

سوال مهم که در بحث ولایت فقیه و احکام صادره پیش می آید لزوم تبعیت از ولی فقیه برای مسلمانانی است که خارج از مرزهای اسلامی زندگی می کنند؛ اگر کشور اسلامی واحدی تحت ولایت فقیهی اداره شود آیا بر مسلمانانی که در کشورهای غیر اسلامی زندگی می کنند، واجب است اوامر حکومتی او را اطاعت کنند یا نه؟

جواب این سؤال، بر طبق مبنای "ثبوت ولایت به نصب یا اذن امام معصوم" روشن است؛ زیرا علی الفرض، افضلیت فقیه مزبور برای تصدی مقام ولایت، احراز شده است و طبق ادله ی عقلی و نقلی، چنین کسی بالفعل حق ولایت بر مردم را دارد؛ بنابراین، فرمان وی برای هرمسلمانی نافذ و لازم الاجرا خواهد بود؛ پس اطاعت او بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیراسلامی هم واجب است؛ اما طبق مبنای دوم یعنی "توقف ولایت بالفعل فقیه بر انتخاب و بیعت"، می توان گفت که انتخاب اکثریت امت یا اکثریت اعضای شورا و اهل حل و عقد بر دیگران هم حجت است (چنان که مورد عمل عقلاء است و شاید بعضی از بیانات جدلی نهج البلاغه مبنی بر اعتبار بیعت مهاجرین و انصار را بتوان مؤید آن شمرد)؛ بنابراین، بر طبق این مبنا هم اطاعت ولی فقیه بر مسلمانان مقیم در کشورهای غیر اسلامی نیز واجب است؛ خواه با او بیعت کرده باشند و خواه نکرده باشند.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.