من فرد شکاکی هستم و بی مورد درباره دیگران سوءظن پیدا می کنم. راه درمان چیست؟

خوش بینی

برای جبران سوءظن باید استغفار کرد و نیز برای شخصی که به او سوءظن شده استغفار نمود، و در صورتی که فتنه ای ایجاد نشود از او حلالیت طلبید.

درمورد علاج سوءظن، شناخت بیماری، خود نیمی ازدرمان است. اگر کسی این صفت ناپسند را شناخت و معنای آن را دانست، درصدد معالجه آن برخواهد آمد و در این راه، توفیق خواهد یافت. اما راه های مبارزه:

الف) مطالعه آیات و اخباری که در مذمت سوء ظن آمده است. برای این منظور به کتاب های اخلاقی مراجعه فرمایید.

ب) هرگاه به کسی سوء ظن پیدا کردید، در عمل هیچ تأثیر و نقشی به آن ندهید بلکه سعی کنید با فرد مورد سوءظن، رفتاری آمیخته با حسن ظن داشته باشید. در این صورت این خوی ناپسند، ضعیف شده و از بین خواهد رفت.

ج) هرگاه مورد سوء ظن واقع شدید، به خدا پناه ببرید و با استعاذه و استغفار، از او مدد بطلبید.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.