دوستی دارم که به خاطر سوءظن می خواهد با من قطع رابطه کند، چه باید کنم؟

سوء ظن

1- دوست و دوست یابی از نیازهای واقعی زندگی است و دارای فلسفه خاصی است. اما آنچه مهم است این است که در این راستا همچون دیگر جنبه های زندگی رعایت اعتدال لازم وضروری است. به عبارت دیگر: علاقه شما به دوستتان احساسی پاک و لطیف است اما همواره باید عواطف با تعقل همراه باشند.

2- انسان در برابر هریک ازنعمت های الهی- از جمله دوست خوب- همواره باید بداند که بالاخره روزی آن را از دست خواهد داد. بنابراین دل سپاری در برابر هر چیز باید به گونه ای باشد که فقدانش موجب آزار انسان نگردد.

3- سعی کنید نسبت به دشواری دوری از دوستتان خونسرد باشید. مسلماً به تدریج رنج این فراق کاهش خواهد یافت و عادی خواهد شد.

4- سعی کنید با افراد صلاحیت دار دیگر طرح دوستی بریزید و روابط اجتماعی خود را افزون سازید تا عمل جانشینی به طور عادی انجام گیرد.

5- توجه داشته باشیدکه نمی توان کسی را برای دوستی با کسی مجبور کرد و حتی اصرار در این موارد نتیجه معکوس خواهد داشت. به هر حال دوست قبلی شما نیز حق انتخاب دارد و می تواند از موقعیتی که مناسب نمی داند دوری کند.

منبع: حوزه

 

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید