چگونه می توان بر مشکلات احتمالی روز مره و عمومی از جمله ازدواج فائق آمد؟ جوان چگونه می تواند از مشکلات عبور نماید؟ چه راه حلی وجود دارد؟

ازدواج

ممکن است بسیاری از جوانان بگویند: ما هم قبول داریم ازدواج آثار ارزشمند بسیاری دارد و بهترین سن ازدواج، اوایل جوانی است، ولی چگونه باید با مشکلات برخورد کرد. در ادامه، به شکل اجمالی به مشکلات پیش روی جوانان می پردازیم و البته راه حل هایی را پیشنهاد می کنیم.

مشکلات احتمالی یک جوان

الف) مسکن

یکی از مشکلات پیش روی جوانان، تهیۀ مسکن است که متأسفانه هر روز تشدید می شود و مانعی جدی برای جوانان ایجاد کرده است. برای حل این مشکل، بهترین راه، سکونت در منزل پدر عروس یا پدر داماد است که البته مزایایی نیز دارد؛ از جمله این که هزینه زندگی کاهش می یابد و امنیت اجتماعی و اخلاقی همسران جوان نیز تأمین می گردد؛ زیرا تنها ماندن همسر جوان در منزل مستقل یا آپارتمان، چه بسا خود، زمینه ساز مشکلات اخلاقی شود. البته اگر سکونت در منزل پدر باعث توهین یا ناسازگاری باشد، این کار اصلاً صلاح نیست و باید منزلی مستقل اجاره کرد و چنانچه والدین مایل بودند، می توانند از لحاظ اقتصادی به همسران جوان کمک کنند.

ب) ادامۀ تحصیل

یکی از مشکلات فراگیر جوانان، مشکلات ناشی از ادامه تحصیل است که می توان با انجام نامزدی شرعی آن را حل کرد؛ به این صورت که دختر و پسر با هم نامزد شرعی و قانونی باشند و به درس خود ادامه دهند و در شرایط مقتضی عروسی کنند. در این صورت، هم از انحرافات و زیان های مجرد بودن در امان خواهند ماند و هم از آرامش و فواید همسرداری بهره مند خواهند شد. البته نکته ای که در اینجا باید رعایت شود، این است که نباید دوره نامزدی طولانی باشد؛ زیرا اگر از یک سال فراتر برود، ممکن است خود منشأ اختلاف و تعارض شود. لذا اگر قرار است دختر و پسر سالیان متمادی به درس خود ادامه دهند و زمینۀ ازدواج رسمی (عروسی) هم وجود ندارد، این راهکار توصیه نمی شود.

ج) مشکلات مالی

نباید این امر را از مشکلات جدی ازدواج دانست؛ زیرا در ابتدای ازدواج و تشکیل زندگی، کمتر جوانی است که مشکلات مالی نداشته باشد؛ لذا باید از والدین کمک گرفت، مراسم ازدواج را نیز با سادگی برگزار کرد و از مخارج غیرضروری اجتناب نمود و ضمن تلاش، به امدادهای الهی امیدوار بود. خداوند متعال در قرآن کریم با صراحت وعده نصرت و یاری داده، فرموده است: «جوانان بدون همسر را همسر دهید... و اگر فقیر باشند، خداوند با فضل و رحمت خود آنان را غنی و بی نیاز می کند.»

اگر دقت کرده باشید، متوجه می شوید تا انسان بوده، مشکلات هم وجود داشته است، ولی کسی وا نمانده است؛ زیرا خداوند از خزائن رحمت خویش به آنان ارزانی داشته است. پیامبر (صل الله وعلیه وآله) در این زمینه می فرمایند: «همسر بگیرید که به یقین رزق شما را زیاد می کند.»

نکتۀ مهم، قناعت و راضی بودن به امکانات موجود زندگی است. اگر همسران به امکاناتی که دارند، قانع باشند و تجمّل گرایی را کنار بگذارند، بسیاری از مشکلات به ویژه در ابتدای زندگی، برطرف خواهد شد. قناعت به منزلی کوچک، حتی یک اتاق، وسایل زندگی ساده، خوراک ساده و جلوگیری از اسراف، باعث برکت و رونق زندگی می شود و زمینۀ فرو رفتن در قرض و بدهی را از بین می برد.

در نگاه آموزه های دینی، قناعت، باعث آسایش، برخورداری از زندگی گوارا، عزت و... است. در روایتی حضرت علی (علیه السلام) می فرمایند: «آرامش و راحتی، نتیجۀ قناعت است.»

د) مجرد بودن خواهران و برادران بزرگتر

این پندار، یعنی مانع بودن خواهر یا برادر بزرگتر، پنداری غلط و غیر قابل قبول است؛ چه این که هر فردی باید شرایط خود را لحاظ کند و اگر احیاناً برادر یا خواهری به دلایلی، برای ازدواج آمادگی لازم ندارد یا خواستگار مناسبی ندارد، نباید مانع برادر یا خواهر کوچکتر از خود بشود. جوانان هرگز نباید به این مسائل بی مبنا، اعتنا کنند و اگر برای ازدواج آمادگی دارند، باید اقدام کنند. چه بسا گاهی، در انتظار خواهر و برادر بزرگتر نشستن، برای هر دو مشکل ساز شده است و برعکس در مواردی ازدواج کوچک تر، زمینۀ ازدواج خواهر یا برادر بزرگ تر را فراهم کرده است.

هـ) مشکلات عادی و طبیعی

برخی از مشکلات و سختی ها لازمۀ یک زندگی پویا و طبیعی است. زندگی دنیایی به دلیل حکمت هایی، پیوسته همراه سختی ها و زحمت های مختلف است. این سختی ها نه تنها مانعی برای رشد و پیشرفت نیست، بلکه سازنده بستری مناسب برای بروز استعدادها و توانمندی های نهفته در وجود انسان است. برای رسیدن به کمال و ترقی و نیل به هدف های بلند، باید سختی ها را به جان خرید و با آنها کارزار کرد.

نازپرورده تنعّم نبرد راه به دوست عاشقی شیوۀ رندان بلاکش باشد.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.