معمولا دندانهای 1و2 و3 تا 8 چند کانال دارند؟

دندان

پاسخ ازخانم دکتر فیروزه گل سرخی:
دندانهای فک بالا و پائین از نظر تعداد کانال فرق دارند و ضمنا استثنا هم زیاد است اما اغلب دندانهای 1.2.3 یک کاناله ( فک بالا ) 4 دو کاناله ( فک بالا ) 5 یک کاناله و 6 چهار کانله ( فک بالا ) 7 سه کاناله و 8 با تعداد نامشخص از سه تا پنج کانال هم هست. در فک پائین . 1و 3 دو کاناله می تواند باشد و 2 یک کاناله 4و 5 یک کاناله . 6و 7 سه یا چهار کاناله هستند.
منبع: پزشک آنلاین

افزودن دیدگاه جدید

.