آیا بهائیان نجس می باشند؟

مقام معظم رهبری (مدظله العالی)

آنها نجس و دشمن دین و ایمانِ شما هستند، پس فرزندان عزیزم جدا از آنها بپرهیزید.

                               

آیت الله مکارم شیرازی (مدظله العالی)

آنان مرتد و نجس هستند.

منبع: حوزه