شکستن شاخه‌ درختان چه حکمي دارد؟

بریدن شاخه درخت

بي‌جهت نبايد شاخه‌ي درختان را شکست. اگر اين درخت متعلق به مردم يا مثلاً اموال بيت‌المال است، اين کار حرام است. اگر هم باغ شخصي ما است، گاهي اوقات شکستن يک شاخه‌ي درخت، اسراف يا ازبين‌بردن بي‌جهت اموال است. اما يک‌وقت است که شما درخت را هرس مي‌کنيد که آن هم کار اهل فن است براي اينکه درخت ميوه‌ بيشتري دهد، اين اشکال ندارد.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

کلمه «یا مهدی» را تایپ نمایید