آمپول زدن زن توسّط مرد نامحرم چگونه است؟

آمپول زدن زن توسّط مرد نامحرم

پاسخ :
در غیر موارد ضرورت، جایز نیست.

منبع: استفتائات از محضر حضرت آیت‌الله العظمی بهجت (دوره 4 جلدی)،

ناشر: دفتر حضرت آیت‌الله العظمی محمدتقی بهجت، قم، 1386.

افزودن دیدگاه جدید

.