چرا هر روز در نماز، شهادت به بندگی و رسالت حضرت محمد صلی الله علیه و آله می دهیم؟

پیابمر اکر (ص)

این که در نماز مرتب به عبودیت و بندگی و رسالت رسول الله(ص) شهادت می دهیم؛ فلسفه هایی دارد که به برخی از آن ها اشاره می شود:

1- زنده نگه داشتن یاد و نام و برنامه های الاهی پیامبر اکرم(ص)؛

2- برقراری ارتباط مداوم با خداوند، پیامبر و اهل بیت(ع)؛

3- قدر دانی و سپاس از پیامبر و اهل بیت(ع) در برابر رسالت ایشان؛

4- اقرار به بندگی رسول الله برای جلوگیری از غلو و انحراف؛

5- اقرار به برتری مقام عبودیت و تسلیم، از مقام نبوت؛

6- علم به این که کسانی به قرب الاهی می رسند که عبد و بنده خدا باشند؛

7- متوسل شدن به پیامبر و اهل بیت جهت قبولی اعمال و تقرب به خداوند؛

8- ایجاد محبت پیامبر و اهل بیت در دل ها.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.