تأثیر توحید ربوبی در زندگی فردی و اجتماعی انسان از دیدگاه قرآن چیست؟

توحید

اثر توحید این است که انسان همه چیز را از خداوند می داند. و فقط از خدا می ترسد. همه موجودات و همه عالم را متعلق خدا می داند. رازق واقعی، حیات دهنده حقیقی و شفا دهنده را فقط خدا و بقیه را اسباب می داند.

وقتی زندگی گل سرسبد موحّدان عالم، انبیاء و معصومان علیهم السلام را مطالعه می کنیم؛ خواهیم دید که در طول تاریخ در برابر هیچ مستکبری سر فرود نیاورده و تسلیم ایشان نشده اند. ابراهیم پیغمبر به تنهایی در مقابل نمرود و نمرودیان ایستاد؛ هر چند می دانست که او را در آتش می سوزانند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در برابر تمام دنیای مشرکین ایستاد و تسلیم نشد. با این که می دانست، ایشان را از خانه و کاشانه طرد می کنند و در صدد قتل او هستند.

برخی از آثار توحید ربوبی در قرآن:

1- دورشدن از ترس و اندوه. «وَ لا خَوْفٌ عَلَیهِمْ وَ لا هُمْ یحْزَنُونَ»(بقره،62) با توجه به این که اگر بنده ای پس از ایمان به خدا تمام نعمت ها را از او دانست؛ نگرانی و ترس و اندوهی به خود راه نمی دهد.

2- توکل بر خدا. «عَلی رَبِّهِمْ یتَوَکلُونَ»(انفال،2) وقتی همۀ چیز دست خدا باشد، پس فقط به او باید توکل نمود.

3- برای رسیدن به رزق و روزی باید تقوای اجتماعی را رعایت نمود. خداوند در قرآن می فرماید: «و اگر اهل شهرها و آبادی ها، ایمان می آوردند و تقوا پیشه می کردند، برکات آسمان و زمین را بر آن ها می گشودیم»(اعراف، 96)

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.