خداوند چند نوع خاک، در خلقت انسان به کار گرفت؟

آیه قرآنی

آنچه را که از آموزه های دینی به ویژه روایات در باره خلقت انسان به دست می آید؛ این است که در خلقت آدم از خاک های مختلف استفاده شده است.

در این زمینه به دو نمونه از روایات اشاره می کنیم:

امیرالمؤمنین علی علیه السلام در زمینه آفرینش انسان می فرماید: «خداوند مقداری خاک از قسمت های سخت و نرم زمین، و خاک های مستعد، شیرین و شوره زار آن، گرد آورد و آب بر آن افزود تا گلی آماده شد و با رطوبت، آن را بهم آمیخت تا به صورت موجودی چسبناک درآمد و از آن صورتی دارای اعضاء و جوارح، پیوستگی ها، گسستگی ها آفرید. آن را جامد کرد تا محکم شود و صاف و محکم و خشک ساخت تا وقتی معلوم و سرانجامی معین. آن گاه از روح خود در او دمید و دارای افکاری قرار داد که به وسیله آن در موجودات تصرف نماید. به او جوارحی بخشید که به خدمتش پردازد و ابزاری عنایت کرد که وی را به حرکت درآورد. نیروی اندیشه به او بخشید که حق را از باطل بشناسد و همچنین ذائقه، شامه و وسیله تشخیص رنگ ها و اجناس مختلف در اختیار او قرار داد و او را معجونی از رنگ های گوناگون و مواد موافق و نیروهای متضاد و اخلاط مختلف حرارت، برودت، رطوبت، یبوست، ناراحتی و شادمانی ساخت»(نهج البلاغه، خطبه1)

از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله در مورد آفرینش آدم و این که چرا «آدم» نامیده شد، سؤال شد. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودند:

«برای این که از خاک و گرد و غبار روی آن آفریده شده است. گفت: آیا آدم از تمامی خاک ها آفریده شد یا از یک نوع از خاک؟ فرمود: بلکه از تمامی خاک ها. زیرا که اگر از یک نوع خاک آفریده شده بود؛ همدیگر را نمی شناختند و همه با یک قیافه آفریده می شدند. گفت: آیا در دنیا مثلی برای انسان ها است؟ فرمود: خاک؛ چرا که خاک انواع و اقسامی دارد: خاک سفید، سبز، سرخ مایل به سفیدی، غبارآلود(سفید کدر)، سرخ، صاف، سرد، شوره زار، خشن، نرم. لذا مردم هم؛ مانند خاک ها، نرم، خشن، سفید، زرد، سرخ، و. ... به رنگ خاک ها آفریده شدند»(تفسیر نورالثقلین، ج4، ص174)

طبق این دو روایت به ویژه روایت دوم، انسان از خاک های مختلف و متفاوت آفریده شده است.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.