در آیه 67 سوره نحل خداوند تبارک و تعالی فرموده است که از خرما و انگور می توانید شراب سکر آور بگیرید و آن را که پاک است بخورید؟ آیا این آیه، شراب مست کننده را حلال اعلام کرده است؟

سوره نحل

در مورد کلمه «سکر» راغب در مفردات گفته است: «سکر - به ضمه سین- آن حالتی را گویند که عارض بر انسان و عقل انسان می شود و میان عقل آدمی و خود او حایل می گردد(یعنی شراب).»

اما آنجا که می فرماید: سکر - به فتحه سین و کاف- آن چیزی است که برای آدمی سکر(شهد و شیرینی) می آورد، چنان چه خدای تعالی فرموده «تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکراً وَ رِزْقاً حَسَناً»[1]

«وَ مِنْ ثَمَراتِ النَّخیلِ وَ الْأَعْنابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَکراً وَ رِزْقاً حَسَناً إِنَّ فی ذلِک لَآیةً لِقَوْمٍ یعْقِلُونَ؛ همچنین از میوه های نخل خرما و انگور برای شما شهد و شیرینی و خوراکی های نیکو فراهم می شود که این هم برای مردم عاقل و فکور آیتی از آیات عظمت خداوند است»[2]

 

پی نوشت:

 

[1] ترجمه المیزان، ج ‏12، ص 419.

[2] سوره نحل، 67.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.