آیا درست است که موقع خروج از جمکران به طرف مسجد خم شویم(تعظیم کنیم)؟ با توجه به این که بارگاه، نیست و مسجد است.

خمسجد جمکران

یکی از وظایف انسان های شکرگزار این است که در مقابل ولی نعمتشان، تعظیم و تکریم به جا آورند. از این رو وظیفۀ شیعیان نیز نسبت به حضرت بقیة الله علیه السلام، تکریم و بزرگداشت ایشان است. این بزرگداشت، نمودهای گوناگونی دارد. یکی از آن نمودها، تکریم اماکن منسوب به وجود مقدس حضرت بقیة الله، ارواحنا فداه، است.

آیة الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی(متوفای 1348هجری) در کتاب گران سنگ مکیال المکارم به هنگام شمارش تکالیف مردم، در عصر غیبت یکی از آنها را این گونه سفارش می کنند:

بزرگداشت اماکنی که به قدوم آن حضرت زینت یافته اند. مانند مسجد سهله، مسجد اعظم کوفه، سرداب مقدس، مسجد جمکران و غیر این ها از مواضعی که بعضی از صلحا آن حضرت را در آن جاها دیده اند یا در روایات آمده است که آن جناب در آن جا توقف دارد. مانند مسجد الحرام... .[1]

از این رهگذر، بر منتظران ظهور و عاشقان مقدم آن امام نور، لازم است که این اماکن را بشناسند و شیوه تعظیم و تکریم آن ها را بیاموزند.           

 

پی نوشت:                

[1] مکیال المکارم، ج2، ص 314.

منبع: حوزه

افزودن دیدگاه جدید

.