آیا زیاد ترس نداشتن از خدا را می توان دلیل بر امیدوار بودن به رحمت و بخشندگی خدا دانست؟

حدیث

انسان باید در ارتباط با خداوند، همواره حالتی میان خوف (ترس از عذاب الهی) و رجا (امید داشتن به رحمت الهی و ناامید نشدن از الطاف حضرت حق) داشته باشد و از همه کس واقف تر به این مساله نیز خود انسان است.

اگر کسی از خداوند نمی ترسد به خاطر عدم شناخت از خداوند و یا بخاطر هتاکی و جسارتی که دارد؛ این مذموم و نشان از بی ایمانی است. ولی اگر کسی از خداوند نمی ترسد بخاطر امید بیش ازحد به رحمت خداوند، این خوب است و یک نوع گمان خوب به خداوند است ولی با تقویت ایمان می رسد به جایی که همیشه نگران کسب غضب خدا  و از دست دادن رحمت خدا است.

منبع:حوزه

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید

.