آیا حضرت محمد تنها بازگو کنننده همه اصولی است که بشریت از قرن ها پیش در همه جا گفته شده است

پیامبر اسلام

 آیا حضرت محمد تنها بازگو کنننده همه اصولی است که بشریت از قرن ها پیش در همه جا گفته شده است (از حیث دستورات اخلاقی و از نظر احکام - این احکام گرفته شده از یهود یا مسیح یا آداب و عادات زمان جاهلیت اعراب است، روزه از یهود و نماز در همه ادیان و ... و تمام مناسک حج در دوران جاهلیت متداول بوده؟! ) و حکم جدیدی؟! ندارد؟؟؟

پاسخ

اولا آداب و احکامی که در ادیان دیگر وجود دارد با اسلام تفاوت دارد ممکن در اصل وجود تفاوتی نباشد اما ماهیتا با هم متفاوتند، مثلا نمازی را که در آئین مسیحیت مطرح است با نمازی که در اسلام مطرح است تفاوت است، در هر دو دین نماز است اما ماهیت آنها فرق می کند، در ادیان دیگر هم همینطور است، اما احکام ودستوراتی که پیامبر خاتم(ص) آورده است در واقع متمم و کامل کننده دیگر ادیان الهی است و تمام جامعه بشریت را مخاطب قرار می دهد، برای آنکه مسئله روشن شود برای تقریب به ذهن مثالی برای شما می زنیم، مثلا کسی که سازنده ماشین است ودر یک دهه ای این ماشین را درست کرده بعد از مدتی فرد دیگری آمده وهمان ماشین را با طرحی نو و کاملتر ارائه میدهد و همین طور هر چه جلوتر رویم این روند ادامه دارد، در واقع کار انبیاء به یک نوعی شبیه به همین ماشین است، در ارائه بیان توحیدی همه دعوت به حق کردند اما شیوه ها و مدل های کار متفاوت بوده است، از مسیر اصلی کسی خارج نشده، منتهی متمم و مکمل یکدیگر بوده اند.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

.