عدم تحمل لاکتوز یعنی چه ؟

عدم تحمل لاکتوز

ناتواني در هضم قند لاکتوز که در فرآورده هاي لبني موجود است، عدم تحمل لاکتوز ناميده مي شود.
 افراد مبتلا به اين بيماري هنگام نوشيدن شير يا خوردن فرآورده هاي لبني دچار اسهال و درد شکم مي شوند.
عدم تحمل لاکتور معمولاً گذرا است و مي تواند پس از عفونت هاي روده ايجاد شود. عدم تحمل دايمي لاکتوز نوعي بيماري ارثي است و جز در افراد آسيايي الاصل يا آفريقايي الاصل، به ندرت ديده مي شود.
 در صورت شک به عدم تحمل لاکتوز به پزشک خود مراجعه کنيد.
وي احتمالاً به منظور شناسايي قند جذب نشده براي فرزندتان آزمايش مدفوع درخواست خواهد کرد.
پرهيز از فرآورده هاي لبني مانع پيدايش علايم مي شود.
 لازم است اين پرهيز تا زمان وجود بيماري ادامه پيدا کند.
ممکن است پزشک، شما را براي راهنمايي به متخصص تغذيه ارجاع دهد.
منبع: ماهنامه نوآور، سال ششم، تيرماه 89

افزودن دیدگاه جدید

.