آیا گوش درد با موبایل ارتباط دارد؟

اثرات موبایل روی گوش

من با موبایل زیاد صحبت می کنم. آیا گوش درد با موبایل ارتباط دارد؟

پاسخ :
پاسخ از آقای دکتر علی اصغر پیوندی، متخصص گوش و حلق و بینی:
موبایل اثرات متعددی در گوش می گذارد که بعضی از آنها ثابت شده و بعضی از آنها ثابت نشده است. توصیه این است که موبایل را خیلی در معرض گوش قرار ندهند و در بعضی از افراد موبایل درد زیادی ایجاد می کند. بعضی از افراد بدنشان طور است که امواج موبایل باعث گوش درد آنها می شود.

افراد سعی کنند که کمتر در معرض امواج موبایل باشند و بیشتر با گوشی ثابت صحبت بکنند و صحبت های ضروری را با آن انجام بدهند. امواج موبایل امواج خوبی برای شنوایی نیست. کمتر صحبت کنند.

بعضی ها گوش‌شان تحمل شدت شصت دسی بل را ندارد و گوششان درد می گیرد. ما در این مواقع کار خاصی نمی توانیم انجام بدهیم.
www.ch3.ir

افزودن دیدگاه جدید

.