آیا با رسیدن به بلوغ ، رشد متوقف می شود ؟

سن بلوغ

آیا با رسیدن به بلوغ ، رشد متوقف می شود ؟

پاسخ :
پاسخ از آقای دکتر علی ربانی، فوق تخصص غدد کودکان:
ما یکسری خطوط رشد داریم که وقتی این خطوط یا اپیفیزها بسته شدند ، رشد متوقف میشود .
معمولا بعد از اینکه بلوغ تمام شد ، این اپیفیزها در حال بسته شدن هستند یا بسته شده اند .
 بنابراین وقتی بلوغ تمام شد ، در انتهای بلوغ رشد زیادی را حادث نمی کند .
 تقریبا رشد قدی در انتهای بلوغ ، تمام میشود . ممکن است چند سانتی باقی مانده باشد . پس وقتی ساله از بلوغ گذشت ، دیگر برای رشد نمیشود کاری کرد .
دقت در روند رشد ، قبل از بلوغ ضرورت دارد ولی الزاما نباید در یان ها دخالت کرد ، فقط باید مراقب بود که در طول رشد ، اتفاقی که به کاهش رشد منجر بشود حادث نشده باشد . کسی که به پزشک مراجعه می کند برای اینکه خیالش راحت بشود یا بررسی بکند ، الزاما نباید در رشد آن مداخلات بیجا کرد .
www.ch3.ir

افزودن دیدگاه جدید

.