حکم سنگسار در صدراسلام اجرا شده است

سنگسار

 حکم سنگسار در صدراسلام اجرا شده است؟ از پیامبر در این رابطه حدیثی است که در کتب تفاسیر آمده آیا این حدیث سندیت دارد؟ واین حکم یعنی سنگسار قبل از اسلام در آئین مسیحیت و یهودیت نیز اجرا مش شده است؟ آیا پیامبر این حکم را از ادیان قبل از خود نگرفته است؟ چون این حکم در قرآن نیامده است

پاسخ

سنّت که گفتار پیامبر و اهل بیت معصومین پیامبر است یکی از منابع استخراج احکام شرعی علاوه بر قرآن به شمار می‏رود و بسیاری از احکام شرعی از روایات پیامبر و اهل بیت(ع) استفاده می‏شود. حکم رجم زناکاری که دارای همسر باشد با تحقق شرایط آن یکی از مسائلی است که با روایات متعدد از پیامبر و ائمه معصومین(ع) ثابت شده است. و محل اتفاق جمیع فقها است بلکه به حد ضرورت و بداهت بین مسلمانان رسیده و جای تأمل و تردید در این حکم وجود ندارد. و در صدر اسلام به دستور پیامبر(ص) انجام گرفته است.

در تفسیر المیزان درباره شأن نزول آیه 19 از سوره مائده روایاتی امده است، مبنی بر اینکه حکم سنگسار قبل از اسلام و از جمله در آیین یهود بوده است. آنچه از این روایات برداشت می شود آنست که یهودیان این حکم (رجم یا سنگسار) را به نادرستی کنار گذاشته و اجرا نمی کردند.[2]

[1] - لوح پرسمان.

[2] - پایگاه المبین.

 

افزودن دیدگاه جدید

.