چه منطق و دلیلی برای اینکه قرآن کلام خداست وجود دارد؟

قرآن

قرآن کتابی است که از جهات مختلف سرآمد دیگر کتب است، در فصاحت و بلاغت، علوم مختلف مانند علم نجوم و افلاک و... و همچنین پیشگویی ها و اخبار گذشته که همگی درست بوده و هستند و خلاصه آنچنان بود که اعراب اصیل آن زمان انگشت ابهام بر دهان گرفته و معترف بودند که این نمی تواند اثر بشر باشد. این در حالی است که هنوز بسیاری از علوم آن کشف نشده و هر روز مطالب جدیدی از آن استخراج می شود و محققین و دانشمندان تازه به بعضی از مطالب و اشارات آن پی می برند و به این وسیله باب جدیدی از علم گشوده می شود.

از این رو با کمی تأمل می توان دریافت که فردی که هرگز سابقه سواد آموزی نداشته و همگی او را بعنوان شخصی معمولی و ساده زیست و بی سواد می شناختند چگونه می تواند خالق چنین اثری باشد که جهان عرب از آوردن جمله ای از جملات آن عاجزند.

منبع: حوزه نت

افزودن دیدگاه جدید

عدد «سی صد و سیزده» را وارد نمایید